Aktywna tablica 2024 - podsumowanie - Szczegóły aktualności - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Tag img Wyścigowa
Tag img 07.06.2024, 18:37
Article heading icon

Aktywna tablica 2024 - podsumowanie

Społeczność szkolna XVII Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia uczestniczyła w rządowym programie „Aktywna tablica”, którego celem było rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 

Stosowanie narzędzi TIK przez nauczycieli bardzo korzystnie wpłynęło na urozmaicenie zajęć. Uczniowie chętnie korzystają z możliwości technologicznych aktywnej tablicy multimedialnej oraz wykorzystywanych aplikacji. Nauczyciele wykorzystują TIK, aby pomóc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w utrwaleniu wiadomości, zwłaszcza przed czekającymi ich egzaminami zawodowymi.

Dzięki zastosowaniu narzędzi TIK, nauczyciele mogli urozmaicić swoją codzienną pracę. Cyfrowy charakter lekcji wpłynął bardzo pozytywnie na naszych uczniów. Takie zajęcia edukacyjne są ciekawe i atrakcyjne. Podsumowując udział w rządowym programie „Aktywna tablica”, należy stwierdzić, że skorzystali z niego wszyscy nauczyciele ze szkolnych zespołów przedmiotowych.