Dzień Drzwi Otwartych - Szczegóły aktualności - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Tag img Wyścigowa
Tag img 10.04.2024, 09:56
Article heading icon

Dzień Drzwi Otwartych

10 kwietnia 2024 roku w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty, którego celem była prezentacja oferty edukacyjnej placówki oraz przybliżenie bogatego jej dorobku potencjalnym uczniom oraz ich rodzicom.

Gości przywitała pani dyrektor Iwona Majewska, która przekazała zgromadzonym informacje dotyczące Ośrodka oraz kierunków kształcenia i rozwoju uczniów. Po występie wokalnym uczennic Diany i Darii zaprezentował się szkolny kabaret, przedstawiając humorystyczne scenki z życia szkoły. Następnie wyświetlono prezentację ukazującą ofertę edukacyjną szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej zebrani goście mogli zapoznać się z przygotowanymi przez uczniów i nauczycieli stoiskami prezentującymi kierunki kształcenia w szkole oraz spróbować przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli smakołyków.

Szkoła oferuje następujące kierunki kształcenia:

1. XVII Liceum Ogólnokształcące

2. Technikum Nr 2 w zawodzie

- technik informatyk

- technik masażysta

- technik procesów introligatorskich

3. Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2 w zawodzie

- kucharz

- ogrodnik

- pracownik obsługi hotelowej

4. Szkoła Policealna nr 11 w zawodzie

- technik archiwista

- florysta

Serdecznie zapraszamy!