Lekcja biologii z TIK - Szczegóły aktualności - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Tag img Wyścigowa
Tag img 15.03.2024, 14:55
Article heading icon

Lekcja biologii z TIK

W dniu 15.03.2024 w naszej szkole została przeprowadzona lekcja biologii - "Zasady racjonalnego odżywiania się"- w ramach programu Aktywna Tablica.

W lekcji brało udział 5 uczniów, w tym jedna uczennica uczestniczyła w niej zdalnie - przez platformę TEAMS. Nauczyciel w bardzo ciekawy i przystępny dla uczniów sposób przedstawił treści lekcji. Podczas zajęć zostały wykorzystane narzędzia TiK takie,jak: aktywna tablica, aplikacja Canva, Excel, Kahoot, platforma TEAMS. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w omawiane zagadnienia. Każdy miał możliwość pisania odpowiedzi bezpośrednio na prezentacji zamieszczonej na aktywnej tablicy. W ramach podsumowania lekcji uczniowie wzięli udział w grze kahoot, którą, jak sami stwierdzili, nazwali konkursem. Wszyscy rywalizowali o pierwsze miejsce. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki w postaci produktów z grupy zdrowej żywności. Lekcja biologii z użyciem narzędzi TiK zainteresowała uczniów i będzie stanowić dla nich inspirację do codziennego dbania o zdrowie, kondycję oraz racjonalnego odżywianie się.