Zadania NPRC z 2024 - Szczegóły aktualności - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Tag img Wyścigowa
Tag img 17.06.2024, 12:11
Article heading icon

Zadania NPRC z 2024

W dniach od 29 maja do 14 czerwca 2024 r. została przeprowadzona sonda czytelnicza „To warto przeczytać”.

Młodzież chętnie przeczyta książki i audiobooki o różnorodnej tematyce, np. obyczajowej, przygodowej, historycznej, sportowej, muzycznej. Chętnie sięgną po literaturę science fiction, kryminały, biografie sławnych ludzi. Lubią czytać komiksy. Ponadto zgłosili książki o tematyce związanej z rozwijaniem ich zainteresowań zawodowych (ogrodnik, kucharz).
W dniach od 5 czerwca do 11 czerwca został zrealizowany projekt edukacyjny „Polskie poetki-pisarki Noblistki” prezentujący uczniom książki z biblioteki szkolnej dotyczące życia i twórczości W. Szymborskiej i O. Tokarczuk.
W dniach 13 i 14 czerwca 2024 r. został zrealizowany projekt czytelniczy „Lubię zieleń” – lekcje biblioteczne prezentujące i zachęcające uczniów do czytania książek z biblioteki szkolnej o tematyce przyrodniczej.
W/w zadania zostały wykonane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2024 wśród uczniów Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2.
Zadania zrealizowała Anna Sprawka-Sotirow – bibliotekarka.