Świetlica - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Article heading icon

Praca świetlicy

Wychowawcy w świetlicy przy ul. Hirszfelda pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 - 16:30.

Głównymi wychowawcami grupy Świetliczaki  - klasy I - III są mgr Iwona Korgul i mgr Dorota Zalewska

Facebook grupy klas 1 -3

Głównym wychowawcą grup klas IV - VIII jest mgr Agnieszka Szczotka

Facebook grupy klas 4 - 8