Klub sportowy Okej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Article heading icon

Klub sportowy Okej

Celem klubu jest:

  • Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży Niepełnosprawnych
  • Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i szkoleniowej
  • Organizowanie i uczestniczenie w zawodach i imprezach sportowych skierowanych do osób niepełnosprawnych
  • Organizowanie imprez integracyjnych w różnych dyscyplinach sportowych oraz festynów sportowo-rekreacyjnych
  • Organizowanie obozów rehabilitacyjnych, sportowych, wycieczek krajoznawczych i rajdów

Dokumentacja działań Klubu sportowego Okej znajduje się na stronie facebooka