Internat - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Article heading icon

Nasz internat

 
„Ważna jest tradycja, dbanie o pewne niezmienne formy wspólnego życia.
Coś stałego, do czego się wraca jak do domu.”
Katarzyna Grochola,

Internat w Ośrodku spełnia funkcję opiekuńczo – wychowawczą w okresie nauki szkolnej. Dzięki temu dla wielu naszych uczniów spoza Lublina staje się drugim domem i zapewnia prawidłowe warunki rozwoju psychofizycznego. Wychowawcy w szczególny sposób otaczają opieką dzieci i młodzież, tworząc rodzinną, serdeczną atmosferę, aby miejsce, w którym przyjdzie spędzić wiele lat, było przyjazne i bezpieczne. Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji uczestnicząc w różnorodnych kołach zainteresowań: teatralnym, plastycznym, fotograficznym, ekologicznym czy sportowym. Mogą również liczyć na pomoc zarówno w nauce jak i w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. W naszym internacie działa Rada Młodzieżowa Internatu, która jest pomysłodawcą wielu ciekawych przedsięwzięć i imprez. Wykwalifikowani i doświadczeni Wychowawcy realizują bardzo ciekawe projekty i programy o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym. Dzięki staraniom Wychowawców w internacie działa świetlica terapeutyczna Inter-Gratka, w ramach której realizowane są między innymi zajęcia integracyjne, rewalidacyjne, logopedyczne. Szczególną rolę integrującą przypisujemy: Wigilii, konkursowi Piosenki Walentynkowej oraz Piknikowi Rodzinnemu, które organizowane są od wielu lat i na stałe wpisały się w naszą tradycję. W podejmowane przez nas działania wychowawcze, opiekuńcze i rewalidacyjne angażujemy środowisko rodzinne, lokalne oraz naszych Przyjaciół. Pobyt w internacie kształtuje umiejętność aktywnego wypoczynku, promuje zdrowy tryb życia, zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, uczy wiary w siebie i swoje możliwości. Internat zapewnia całodobową opiekę, pobyt jest bezpłatny, rodzice ponoszą koszty jedynie za wyżywienie.

Zachęcamy do umieszczenia dziecka w naszym internacie. Internacie, w którym bezpieczeństwo i jak najlepsze przygotowanie do przyszłego, dorosłego życia oraz funkcjonowania w społeczeństwie dzieci i młodzieży specjalnej troski ma określone i ważne miejsce.

Facebook internatu