Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Article heading icon

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Branżowa Szkoła Usługowa Specjalna I stopnia nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Dofinansowanie: 3000,00zł
Całkowita wartość zadania: 3750,00zł
Data podpisania umowy: 22 maj 2024 rok