Dyrekcja - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Article heading icon

Kadra zarządzająca

Dyrektor

Specjalista tyflopedagog

Wicedyrektor

Nauczany przedmiot: Biologia, zagadnienia kliniczne masażu

Nauczany przedmiot: Język rosyjski

Bibliotekarz

Wychowawca w internacie.