Doradztwo zawodowe - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Article heading icon

Zespół doradztwa zawodowego

Rok szkolny 2023/2024

Godziny pracy
Poniedziałek 09:10 – 10:10
11:00 - 14:00
Wtorek 11:00 - 15:00
Środa 09:10 - 13:10
Czwartek 08:20 - 12:20
Piątek 09:30 - 12:30

 

 Zadania doradcy zawodowego

  1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,
  2. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
  3. Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, oraz koordynacja jego realizacji,
  4. Wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie,
  5. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.