Szkoła Podstawowa nr 54 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Article heading icon

Szkoła Podstawowa nr 54

W Szkole Podstawowej nr 54 uczy się na dzień dzisiejszy 104 uczniów, w 25 oddziałach ( w tym 9 zespołów edukacyjno-terapeutycznych)

Przy Szkole Podstawowej funkcjonują 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 12 dzieci.

W skład SOSW wchodzi również 5 zespołów rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z 13 wychowankami oraz 4 wychowanków uczestniczy w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych.

Dla dzieci z wykrytą niepełnosparawnością w wieku 0-7 lat, lub do rozpoczęcia obowiązku szkolnego prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, z których na chwilę obecną korzysta 74 dzieci.