Stowarzyszenie Zdobywcy Marzeń - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Article heading icon

Stowarzyszenie Zdobywcy Marzeń

Cele Stowarzyszenia Zdobywcy Marzeń

  1. Podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
  2. Organizowanie kompleksowej, profesjonalnej pomocy (w tym również materialnej) dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom.
  3. Podejmowanie działań służących ochronie zdrowia, leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
  4. Podejmowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
  5. Inicjowanie i organizowanie akcji społecznych mających za zadanie zbieranie środków finansowych na rzecz stowarzyszenia i jego podopiecznych.
  6. Upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom.
  7. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej.
  8. Ochrona praw osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz ich przestrzegania.
  9. Kształtowanie świadomości opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci i młodzieży). 10. Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci i młodzieży).

Facebook Stowarzyszenia Zdobywcy Marzeń