Pedagog/Psycholog - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Article heading icon

Pedagog, psycholog

Zespół pedagogiczno-psychologiczny

Godziny pracy
Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek 08:30 – 14:30
Wtorek 08:30 – 12:30

14:00 – 14:30

Środa 11:30 – 14:30
Czwartek 10:00 – 12:30
Piątek 08:00 – 12:00

Godziny pracy
Poniedziałek 11:00 – 15:00
Wtorek 10:30 – 15:00
Środa 9:15 – 13:45
Czwartek 11:00 – 12:30

 

13:40 – 14:40

Piątek 10:30 – 15:00

Godziny pracy
Poniedziałek 08:00 – 12:00
Wtorek 07:00 – 16:00
Środa 07:00 – 15:30
Czwartek

07:00 – 09:00

11:30 – 13:30

Piątek 08:00 – 11:00

Godziny pracy
Poniedziałek 09:00 – 12:00
Wtorek 08:00 – 11:00
Środa

07:00 – 10:00

13:00 –16:00

Czwartek 08:00 – 13:00
Piątek 09:00 – 12:00

Kontakt - Wyścigowa 31

Tel.: (81) 532-19-44
Tel.: (81) 532-80-57

 

Kontakt - Hirszfelda 6

Tel.: 81 747-14-23
Fax.: 81 748-36-39
Email: poczta@soswsw.lublin.eu

Zadania

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy:

  • Prowadzenie działań diagnostycznych uczniów, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
  • Rozwiązywanie problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu Ośrodka.
  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.
  • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania.
  • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych predyspozycji i uzdolnień uczniów.