Rodzice - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Article heading icon

Informacje dla rodziców

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że od dnia 14 października 2022 roku Rada Rodziców dysponuje nowym kontem bankowym.
Wpłaty na Radę Rodziców można wpłacać jak dotychczas w szkole lub bezpośrednio na

numer konta 13 1090 2590 0000 0001 5178 7303

Magdalena Siuciak – przewodnicząca

Anna Żuber – zastępca przewodniczącego

Elżbieta Jabłońska – skarbnik

 

Opiekun Rady Rodziców

Magdalena Fatyga

Magdalena Bakanacz - przewodnicząca

Magdalena Kopeć - zastępca przewodniczącego

Magda Pieczykolan - skarbnik

Kalendarz szkolny

Terminarz organizacji

1.

Zebranie Rady Pedagogicznej

30.08.2023 godz.10.00

2.

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023

3.

Zebrania z rodzicami.

Szkoła podstawowa

Szkoły ponadpodstawowe

29.09.2023 W

4.

Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych

do 29.09.2023

5.

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień patrona Ośrodka.

Ślubowanie klas pierwszych.

13.10.2023

 

6.

Święto Niepodległości.

10.11.2023

7.

Zebrania Klasowych zespołów Nauczycieli klas 4alp, 4blp, 5ktp, 5itp.

04.12.2023

8.

Termin wystawiania ocen w klasach 4alp, 4blp, 5ktp, 5itp.

11.12.2023

9.

Klasyfikacyjne zebranie Rady pedagogicznej klas 4alp, 4 blp, 5ktp, 5itp.

14.12.2023

10.

Wieczór wigilijny.

grudzień 2023

11.

Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec I-go semestru.

do 03.01.2024

12.

Ferie świąteczne.

23.12 – 31.12.2023

13.

Zebranie klasowych zespołów nauczycieli (wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia ).

02 -10.01.2024

14.

Egzaminy semestralne w szkole policealnej

do 18.12.2023

15.

Klasyfikacyjne zebranie Rady pedagogicznej

18.01.2024

16.

Koniec pierwszego semestru szkoły policealnej.

19.01.2024

17.

Egzaminy zawodowe

od 09 -21 .01.2024

18.

Zebrania z rodzicami.

26.01.2024

19.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

20.

Ferie zimowe.

29.01. do 09.02. 2024

21.

Ostateczny termin zawiadamiania rodziców uczniów klas 4alp,4blp, 5itp, 5ktp o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.

26.03.2024

22.

Wiosenna przerwa świąteczna.

Zebranie KZN klas maturalnych 4alp,4blp, 5itp, 5ktp

28.03 -02.04.2024

16-18.04. 2024

23.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas 4alp,4blp, 5itp, 5ktp

23.04.2024

24.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.

26.04.2024

25.

Praktyki zawodowe

06 -31.05.2024

26.

Egzamin maturalny

od 07.05.2024

27.

Egzamin ósmoklasisty

14-16.05.2024

28.

Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o ocenach na koniec roku szkolnego .

do 17.05.2024

29.

Egzaminy semestralne w szkole policealnej

do 17.05.2024

30.

Zebranie KZN pozostałych klas. Zaplanowanie zajęć rewalidacji na przyszły rok szkolny.

03-14.06.2024

31.

Egzaminy zawodowe.

od
03 – 19.06.2024

32.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

18.06.2024

33.

Zakończenie roku szkolnego.

21.06.2024

34.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

czerwiec 2024

Dodatkowe dni wolne dla poszczególnych szkół
Szkoła Podstawowa Liceum Technikum Branżowa Szkoła Usługowa Szkoła Policealna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
2.11 2 – 3.11 2 – 3.11 2 – 3.11 2 – 3.11
29 – 30.04 29 – 30.04 29 – 30.04 29 – 30.04 29 – 30.04 29 – 30.04
02.05 02.05 02.05 02.05 02.05 02.05
14-16.05 egzamin ósmoklasisty 07 – 09.05 egzamin maturalny 07 – 09.05 egzamin maturalny 07-09.05 egzamin maturalny 07 – 09.05 egzamin maturalny
31.05 po Bożym Ciele 31.05 po Bożym Ciele 31.05 po Bożym Ciele 31.05 po Bożym Ciele 31.05 po Bożym Ciele 31.05 po Bożym Ciele
07.06 egzamin zawodowy 07.06 egzamin zawodowy 07.06 egzamin zawodowy 07.06 egzamin zawodowy

Zasady organizacji dowożenia uczniów ustawowo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu do publicznych szkół, ośrodków oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i z powrotem do domów, na terenie Gminy Lublin.