Aktywna tablica - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Article heading icon

Aktywna tablica

Informujemy, że XVII Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2 oraz Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia uzyskały dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna Tablica”.

Dofinansowanie wynosi 14 000 zł, całkowita wartość 17.500 zł dla każdej z wymienionych szkół.

Sprzęt zostanie wkrótce zakupiony i wykorzystany na potrzeby realizacji zajęć prowadzonych w szkołach.

screen plakatu aktywna tablica

 

1